Экскаваторщики в Польшу

Экскаваторщики в Польшу

Экскаваторщики в Польшу

Компания Torkan  требуются:

* Экскаваторщики в Польшу  с минимальным 5-летним опытом работы,
* трудовой договор на 2 года, ставка 21 злотый / час,
* компания предоставляет жилье, командировка 30 злотых
* возможность работать в субботу (+ пятьдесят процентов) и в воскресенье (+ сто процентов)
Контактное лицо:
dislay: none

 

Ogłoszenie Firmy : TORKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Firma Torkan zatrudni :

*Operatora koparki z min 5 letnim doświadczeniem ,

*umowa o pracę na 2 lat , stawka 21zł/godz ,

*firma daje zakwaterowanie , 30 zł  delegacji

*możliwość pracy w sobotę(pięćdziesiątki) oraz w niedzielę (setki)

dislay: none

Экскаваторщики Польша

Экскаваторщики Польша

Экскаваторщики  Польша

Экскаваторщики Польша. Требуются люди имеющие опыт работы с одноковшовым экскаватором и водительскими правами категории B
— Документы дающие право работать на экскаваторах приветствуются
— водительские права Кат. C приветствуются
— Приветствуется опыт обслуживания других строительных машин
— Кандидат в возрасте от 25 лет и более
— Основная деятельность: Эксплуатация строительной машины — одноковшовый экскаватор
— Дополнительные работы связаны, из-за временного спроса или отсутствия возможности выполнять данные работы: транспортировка оборудования, физические работы, непосредственно связанные с работой машины, например, работа экскаватора в сети водоснабжения может привести к физическим нагрузкам при загрузке труб, фитингов, сборки труб, колодцев, люков и т. д., если нет необходимости или  нет возможности временно работать с машиной.
— Зарплата: от 18 до 25 злотых / час. Зависит от эффективности и качества работы оператора экскаватора

Bezwzględnie wymagane doświadczenie w pracy koparką jedno naczyniową i prawo jazdy kat. B
– Mile widziane uprawnienia w zakresie obsługi koparki
– Mile widziane prawo jazdy kat. C
– Mile widziane doświadczenie w obsłudze innych maszyn budowlanych
– Wiek kandydata 25 lat i więcej
– Podstawowe zajęcie: Operowanie maszyną budowlaną – koparką jednonaczyniową
– Dodatkowe, wynikające z czasowego zapotrzebowania lub braku możliwości wykonywania danych robót maszyną: transport maszyny, praca fizyczna związana bezpośrednio z robotami wykonywanymi maszyną, np. praca koparką przy sieci wodociągowej może powodować pracę fizyczną przy załadunku rur, armatury, montażu rur, studni, włazów itp. w przypadku gdy chwilowo nie ma zapotrzebowania lub możliwości pracy maszyną.
– Wynagrodzenie: od 18 do 25 zł/godzinę. Stawka uzależniona od wydajności i jakości pracy w charakterze operatora koparki