Правила сайта / Regulamin Sajta

Чтобы использовать сайт, вы должны понимать польский язык, чтобы читать эти правила. 

Strona jest w budowie. Ogłoszenia są dodawane losowo i dla testu. Proszę nie korzystać ze strony i z informacji na stronie.

Nie odpowiadamy za treści ogłoszeń, odpowiada za nie pracodawca lub osoba, która je przesłała i oferuje pracę. Ogłoszenia są oryginalnie pisane w innych językach — więc mogą występować błędy w tłumaczeniach.

«Praca dla Kobiet» / «Praca dla mężczyzn» — te sformuowania przy ofertach NIE oznaczają, że tylko osoby jednej płci mogą aplikować na ogłoszenia. Absolutnie nie, bo mogą wszyscy. Kobiety i mężczyźni różnych narodów, ras, religii, narodowości, wyznań i orientacji seksualnych! Aplikujcie na wszystkie prace na naszym portalu. Pamiętajcie, że pracodawca nie będzie zwracał najmniejszej uwagi na wasz: wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz kosmiczną. Dla niego możecie mieć nawet tatuaże zasłaniające pół twarzy. Liczą się wasze umiejętności i doświadczenie.

Opcję tę umieszczono wyłącznie dla wygody użytkowników (i na ich prośbę), aby było im wygodniej przeglądać oferty najbardziej prawdopodobne do otrzymania pracy (ale oczywiście mają dostęp do wszystkich). Ostateczny wybór kandydata i tak należy do pracodawcy i nikomu poza PIP nic do tego.

Podciąganie tego pod 183a k.p. i podobych —  jest wysoce dalekie od rzeczywistości, zdrowego rozsądku i prywatnego zdania twojej mamy na ten temat.

Сайт находится в разработке. Объявления добавляются случайным образом и для теста. Пожалуйста, не используйте сайт и информацию на сайте. Мы не несем ответственности за содержание рекламы, ответственность за них несет работодатель или лицо, которое их отправило. Объявления изначально написаны на других языках — поэтому могут быть ошибки перевода.